Όλα τα δελτία

Αρχική σελίδα

Αναρχικό Δελτίο
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2005

 

  Το Αναρχικό Δελτίο εκδίδεται από τους Αλληλέγγυους Αναρχικούς σε 2.500 φύλλα. Για την οικονομική ενίσχυση φυλακισμένων αγωνιστών, στην Εθνική Τράπεζα:
077 / 9425 144 2

*

Κυκλοφορεί σε άτακτα χρονικά διαστήματα και διακινείται χωρίς αντίτιμο σε εκδηλώσεις, αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και στους δρόμους

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
απέναντι στο μύθο της δημοκρατίας
η εξέγερση είναι πάντα ζωντανή

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΟΥ