Προβολή & Ενημέρωση Για Την Αυτόνομη Συνάντηση Αγώνα Στις Όχθες Του Αχελώου (Μεσοχώρα Τρικάλων 12, 13, 14 Αυγούστου 2021)

0
62

Ενάντια στην “πράσινη” καπιταλιστική ανάπτυξη, τα φράγματα και την εκτροπή, ο Αχελώος θα νικήσει, η Μεσοχώρα θα ζήσει!

Προβολή: Αυτόνομες παρεμβάσεις και στιγμές αγώνα ενάντια στην καταστροφή και λεηλασία του Αχελώου

Ενημέρωση για την Αυτόνομη Συνάντηση Αγώνα στις όχθες του Αχελώου (Μεσοχώρα Τρικάλων 12, 13, 14 Αυγούστου 2021)

Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021, 8 μ.μ.

στον κήπο της Κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 37, πλατεία Αμερικής

με την τήρηση των αναγκαίων μέτρων αυτοπροστασία

Ανοιχτή Συνέλευση Αλληλεγγύης στην κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37