αρχική σελίδα

προηγούμενη σελίδα

"Ανάπλους"

NO PASARAN !

 

 

 

 

 

 

από το δρώμενο από του θεατρικού κύκλου "Ανάπλους" για τα 17χρονα της κατάληψης Λ. Καραγιάννη 37, 20/4/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1