αρχική σελίδα

 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ROZBRAT -ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ- ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

 

H κατάληψη Rozbrat που λειτουργεί εδώ και 16 χρόνια στο Πόζναν της Πολωνίας και είναι η μακροβιότερη της χώρας, στεγάζοντας κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που ανταγωνίζονται τον κόσμο της εξουσίας, του κέρδους, των ταξικών και κοινωνικών διαιρέσεων είναι ένας ακόμη αυτοοργανωμένος χώρος αντίστασης που βρίσκεται αντιμέτωπος με κατασταλτικές μεθοδεύσεις. Μερικά από τα εγχειρήματα που λειτουργούν στην κατάληψη -συνδέοντας τον χώρο με αγώνες ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, την ταξική εκμετάλλευση, την κρατική καταστολή, την δίωξη και ομηρία αγωνιστών, τη λεηλασία της φύσης, τον ρατσισμό, τον πόλεμο κ.α.- είναι η αναρχική ομοσπονδία και ο αναρχικός μαύρος σταυρός του Πόζναν, η πρωτοβουλία εργατών, η αναρχική βιβλιοθήκη, οι εκδόσεις Trojka.

 

Στις 26 Μάρτη 2010 έχει προγραμματιστεί δημοπρασία για την αγορά του χώρου όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της κατάληψης προκειμένου να πληρωθούν χρέη της προηγούμενης ιδιοκτήτριας εταιρίας. Πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκίνησε τον Γενάρη του 2008 όταν έγινε εισβολή στην κατάληψη με τη συνδρομή της αστυνομίας με σκοπό να εκτιμηθεί η αξία του οικοπέδου.

Η καμπάνια αλληλεγγύης που ξεκίνησαν οι καταληψίες από την πρώτη στιγμή με στόχο την προάσπιση της  Rozbrat έχει βρει απήχηση τόσο στην Πολωνία όσο και διεθνώς. Τον Μάη του 2009 έγινε μια μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στο Πόζναν ενόψει της δημοπρασίας που έγινε τότε κατά την οποία δεν βρέθηκαν αγοραστές, ενώ μια πρόσφατη δυναμική διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20 Μάρτη.

 

Τον τελευταίο χρόνο οι καταληψίες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα απειλή που έχει τη μορφή ενός σχεδίου που επεξεργάζεται το δημοτικό συμβούλιο του Πόζναν για την «ανάπτυξη» της περιοχής στην οποία βρίσκεται η κατάληψη. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, που βρίσκει ενεργά αντίθετους τόσο τους καταληψίες όσο και κατοίκους της περιοχής, στη θέση της Rozbrat που χαρακτηρίζεται ως «αναξιοποίητο οικόπεδο» θα χτιστούν πολυτελείς κατοικίες. Στο πλαίσιο διαφόρων κινητοποιήσεων που έχουν γίνει με στόχο την παρεμπόδιση αυτού του σχεδίου, πενήντα άτομα από την κολλεκτίβα της κατάληψης συγκεντρώθηκαν στις 8 Μάρτη του 2010 έξω από τον χώρο όπου διεξαγόταν συνέδριο δημοτικών συμβουλίων από ολόκληρη τη χώρα, μπλοκάροντας την προσέλευση των συνέδρων. Όταν οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να μπουν στον χώρο του συνεδρίου η αστυνομία τους επιτέθηκε συλλαμβάνοντας 37 άτομα.

 

Από την κατάληψη της Λέλας Καραγιάννη 37, έναν χώρο που εδώ και 22 χρόνια συνδέεται με τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες για την κοινωνική απελευθέρωση, και που έχει αποκρούσει κατασταλτικές μεθοδεύσεις και παρακρατικές επιθέσεις σε βάρος της χάρη στη συντροφική και κοινωνική αλληλεγγύη, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην κατάληψη Rozbrat που απειλείται με καταστολή.

 

Απέναντι στην προσπάθεια αφανισμού των κατειλημμένων κοινωνικοπολιτικών χώρων στην Ευρώπη, που βρίσκονται αντιμέτωποι με την πολιορκία της καταστολής και της κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης αντιτάσσουμε πως «κάθε χτύπημα σε έναν από εμάς, είναι ένα χτύπημα απέναντι σε όλους». Ας θυμηθούμε το Ungdomshuset στην Κοπεγχάγη, όπου ο αποφασιστικός και δυναμικός αγώνας καταληψιών και αλληλέγγυων ανάγκασε τελικά σε αναδίπλωση τις δημοτικές αρχές.

 

Οι αυτοοργανωμένοι συλλογικοί χώροι κοινωνικής αντίστασης είναι μέρος του αγώνα για έναν ελεύθερο κόσμο χωρίς κράτη και αφεντικά, χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση. Στην Αθήνα, το Πόζναν και παντού, θα νικήσουν και θα εξαπλωθούν!

 

Θυμόμαστε την Κοπεγχάγη! Η Rozbrat θα μείνει!

 

22 Μάρτη 2010,
Kατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

 

- - - - - - - -

 

SOLIDARITY WITH ROZBRAT SQUAT -IN POLAND- THREATENED WITH REPRESSION

 

Rozbrat squat, active for 16 years now in the city of Poznan, the longest  occupied space in Poland, houses social, political and cultural activities that oppose the world of Authority and profit, of social and class divisions. Today it is one more of the self-organized spaces of resistance which are facing repressive plans. Some of the projects being housed in the squat -connecting it with struggles against globalization, class exploitation, state repression, persecution and imprisonment of strugglers, pillage of nature, racism, war etc- are the Anarchist Federation and the Anarchist Black Cross of Poznan, the Workers’ Initiative, the Anarchist Library and Trojka publishing house.

 

On March 26, 2010 an auction has been scheduled for the purchase of the premises where the largest part of the squat is situated so that the debts of the previous owning company can be paid out. It is a process which started in January 2008, when the squat was “visited” by a bailiff with the assistance of the police in order to estimate the value of the ground.

 

The solidarity compaign for the defense of Rozbrat which the squatters began from the first moment, has been echoed throughout Poland as well as internationally. In March 2009, a big solidarity demonstration took place in Poznan in view of the auction held at that time and during which no buyer was found, whereas a recent dynamic demonstration was held on 20 March.  

 

Over the last year the squatters have had to face a new threat. It is a plan processed by the city council of Poznan for the “development” of the region where the squat is located. According to this plan, which is strongly opposed not only by the squatters but also by other residents of the area, a villa neighborhood is to be built on the location of Rozbrat that has been identified as “wastelands”. Several mobilizations have taken place aiming at the blockage of this plan. Recently, on 8th March 2010, fifty people from Rozbrat squat collective squat gathered outside the venue of the congress of local councils from all over Poland, blocking the access of participants. When the gathered people attempted to enter the venue of the congress the police attacked and arrested 37 people.

 

From Lelas Karagianni squat, a space directly connected to the social and class struggle for social liberation which has repelled repressive plans and fascist attacks against it thanks to the solidarity of comrades and society for 22 years, we express our solidarity to Rozbrat squat which is threatened by repression.

 

Against the attempts to destroy the squatted social-political spaces in Europe, placing them under the siege of repression and speculation, our answer is that “every strike against one of us is a strike against all of us”. Let’s remember Ungdomshuset in Copenhagen, where the decisive struggle of squatters and the people in solidarity finally forced the local authorities to retreat.

 

The self-organized collective spaces of social resistance are part of the struggle for a world of freedom without states and bosses, without oppression and exploitation. In Athens, in Poznan and everywhere they are going to win and they are going to spread!  

 

We remember Copenhagen! Rozbrat stays!

 

 

March 22, 2010

Lelas Karagianni 37 squat

 

 

 

1