προηγούμενη σελίδα 

  

Στην πορεία συμμετείχαν συνολικά περί τα 800-1000 άτομα

από τα οποία 250 στο μπλοκ των αναρχικών.

 

 

 

1