Αυτόνομη Συνάντηση Αγώνα στον Αχελώο, Μεσοχώρα Τρικάλων 9-14 Αυγούστου 2012

0
352