Διανύοντας τον αιώνα της βιοτεχνολογίας

Η ιστορία της επέμβασης του ανθρώπου στη φύση βρίσκει τις αρχές της κατά τους αρχαίους χρόνους. ϑπό τη στιγμή που ο άνθρωπος πέρασε από το στάδιο του τροφοσυλλέκτη-κυνηγού στο στάδιο του καλλιεργητή- κτηνοτρόφου άρχισε σταδιακά να επεμβαίνει στη φύση με μικρές παρεμβάσεις που διευκόλυναν τη διαβίωσή του. Οι επεμβάσεις αυτές γίνονταν πάντα σε εναρμονισμό με…