αρχική σελίδα

 

Ελεύθερα παιδιά σε ελεύθερους χώρους, για έναν ελεύθερο κόσμο!

Το παιχνίδι, η φαντασία, η ενέργεια και η κοινωνικότητα των παιδιών είναι το πρωταρχικό υλικό που διαθέτουν για να επικοινωνήσουν με τον κόσμο.

Η απάντηση μας αξίζει να είναι η δημιουργική πλαισίωση αυτού του υλικού, με κριτήριο την ατομική εξέλιξη και την κοινωνικοποίησή τους.
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 24 χρόνια
της κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 37
Κυριακή 27 Μάη, Λέλας Καραγιάννη 37 (πλ. Αμερικής)

5 μ.μ.
Δημιουργικό παιδικό παιχνίδι

6 μ.μ.
Γεύμα για τα παιδιά

6.30 μ.μ.
Προβολή κινουμένων σχεδίων:
Ο Κιρικού και η Μάγισσα»

 

 

1