Μουσικοθεατρική παράσταση
(Πολυτεχνείο 4-5 Μάη)
στο ελευθεριακό αναρχικό αντιεξουσιαστικό φόρουμ

K
είμενο